Společnost VOLTAM a.s. se zaměřuje zejména na osvětlování průmyslových, skladových a výrobních hal, obchodních a kancelářských prostor, sportovních hal a venkovních sportovišť, ale i bytových prostor či RD. Naším cílem je zajistit kvalitní a úsporné osvětlení míst, kde je osvětlení velmi energeticky náročné, nebo kde jsou speciální požadavky na kvalitu, funkčnost a dlouhou životnost. K tomuto využíváme nejmodernější technologie pro měření a regulaci světelných soustav. Při navrhování osvětlovacích soustav vycházíme nejen s předložené výkresové a technické dokumentace při nové výstavbě, ale zejména u rekonstrukcí objektů provádíme vlastní kontrolu, měření přímo na místě a vlastní projektovou dokumentaci podle skutečného stavu. Jen takto lze vždy navrhnout vhodná svítidla s ohledem na užívání daných prostor, použité technologie v prostoru a jejího vlivu na okolí. Pokud se jedná o zatížení osvětlovaného prostoru výbušnými plyny, chemickými látkami, hořlavinami, či vysokou teplotou ovlivňující funkčnost a životnost svítidel,  používáme výhradně svítidla certifikovaná pro takováto riziková prostředí.

K dalšímu projektování, zejména elektroinstalací, poskytujeme výstupy z výpočetních programů DIALUX, RELUX, WILS  s výpočty osvětlení a navrženými osvětlovacími soustavami v požadovaném formátu, zpravidla .dwg pro AutoCad apod.. Zároveň nabízíme součinnost architektům, projektantům, stavařům i dalším elektroinstalačním firmám. Zákazníkům předkládáme vizualizaci osvětlovaných prostor s knihou svítidel a kompletní technickou dokumentaci obsahující ekonomickou rozvahu s vyhodnocením energetických úspor a návratností investičních nákladů.

Zákazníkům nabízíme profesionální zpracování světelně technických projektů s ohledem na ekonomiku provozu osvětlovacích soustav. Provádíme výpočty umělého, denního a sdruženého osvětlení. Námi navržené osvětlovací soustavy jsou vždy v souladu s platnými normami:

  • ČSN EN 12464-1 – osvětlení vnitřních prostor
  • ČSN EN 12464-2 – osvětlení venkovních prostor
  • ČSN EN 36 00 20 – sdružené osvětlení
  • ČSN EN 12193 – osvětlení sportovišť
  • ČSN EN 13201 /1-5/ – osvětlení komunikací
  • ČSN EN 1838 – nouzové osvětlení

Po instalaci osvětlovacích soustav provádíme kontrolní měření umělého osvětlení, či nouzového osvětlení, kontrolu případných řídících systémů a zaškolení uživatelů těchto systémů.

Potřebujete informace?