Počátkem roku 2015 jsme byli vyzváni firmou AT GRAPHIC s.r.o. se sídlem v Blansku k vypracování světelně technického projektu, projektu elektroinstalace a to silnoproudu i slaboproudu v nově budovaném objektu tiskárny v Blansku. Po absolvování úspěšného výběrového řízení jsme zahájili ještě v polovině roku 2015 realizaci projektu. Nabídku jsme ještě rozšířili o projekt vzduchotechniky, hromosvodů, EZS a CCTV. Díky stavebně technickým problémům se realizace „elektro“ protáhla až do konce roku 2016, kdy jsme naše dílo předali investorovi firmě AT GRAPHIC do užívání. Projekt osvětlení byl vypracován výhradně s použitím LED svítidel, které z 90% naše společnost vyrábí. Jednalo se o LED svítidla PMV 416, 411 – mřížková, vestavná v administrativní části budovy a také LED linie ve výrobních halách, kde byl požadavek na vysokou rovnoměrnost a regulaci osvětlení. Vzduchotechniku – klimatizační jednotky DAIKIN jsem instalovali ve spolupráci s firmou CLIMFIL Brno. Počátkem roku 2017, jak bude provedena nová fasáda budovy, tak budeme ještě muset osvětlit venkovní prostory, upravit hromosvody a zprovoznit kamerový systém. Venkovní prostory budou nasvětleny LED reflektory ORION.

 

Zajímá Vás podobný projekt?

Kontaktujte nás
  • Projekt: Elektroinstalace v objektu tiskárny AT GRAPHIC
  • Realizace: 2015 - 2016
  • Místo: Blansko
  • Rozsah prací: Světelně technický projekt, projekt elektroinstalace, dodávka osvětlovací techniky, vzduchotechniky, zabezpečovací techniky, elektroinstalační práce
  • Finanční objem: 1,6 mil. Kč