Již několik let naše firma projektuje nová osvětlení v halách Českých drah a to jak v nových, tak těch stávajících montážních halách s mnohdy hodně zastaralým i nesvítícím osvětlením. Počátkem tohoto roku jsme zrekonstruovali osvětlení v hale opravny kolejových vozidle v Brno – Horních Heršpicích, kde jsme vyměňovali a také doplňovali nová LED svítidla za původní ještě s rtuťovými výbojkami. Změna osvětlení byla nezbytně nutná a to zejména k výraznému posílení osvětlení dle stávajících norem. Byly zde instalovány osvědčená svítidla OCULUS LED DALI s regulací osvětlení dle denního světla. Touto výměnou svítidel došlo nejen k výrazně vyššímu osvětlení, ale také k významné úspoře elektrické energie, neboť zde je pracovní doba nepřetržitá. V této hale byly rovněž osvětleny montážní jámy svítidly, které vyrábíme speciálně pro toto velmi znečištěné prostředí a to v krytí IP67.

Zajímá Vás podobný projekt?

Kontaktujte nás
  • Projekt : Rekonstrukce osvětlení haly ČD Brno
  • Realizace : 3/2023
  • Místo : ČD - nádraží Horní Heršpice
  • Rozsah prací : Světelně technický projekt, dodávka a montáž svítidel
  • Finanční objem: 730.000,-Kč