Počátkem tohoto roku jsme vyhráli výběrové řízení na dodavatele osvětlení do nových hal Českých dráh – opraven kolejových vozidel v Brně Maloměřicích. Světelně technický projekt byl zpracován se svítidly OCULUS LED 206W 35580lm od firmy LENA Lighting. Jedná se o vysoce kvalitní a výkonná LED svítidla, která mají životnost přes 100.000 hodin. Zároveň pro nouzové a pochůzkové osvětlení jsme použili vysoce výkonná svítidla VICTORIA LED, která z výšky 12m nasvětlí uličky mezi kolejemi více jak 15lx.

Kontaktujte nás
  • Projekt : České dráhy -osvětlení opravárenské haly
  • Realizace : 2/2021
  • Místo : ČD Brno- Maloměřice
  • Rozsah prací : Světelně technický projekt a dodávka svítidel
  • Finanční objem: 600.000,-Kč